Home

Abu 1- Nsọ, Nsọ, Nsọ! Chuku-Okike

Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty.

Verse 1
Nsọ, Nsọ, Nsọ! Chuku-Okike,
N’isi ututu ayi gabu abu nye Gi;
Nsọ, Nsọ, Nsọ! Onye-ebere,
Atọ nim’Otu, Chuku di ngọzi.

Verse 2
Nsọ, Nsọ, Nsọ! Ndi nsọ neto Gi,
Natuda okpu-ha n’iru oche-eze-Gi;
Cherubim na Serafim nada n’iru Gi,
Onye nọri, nanọ, ganọgide.

Verse 3
Nsọ, Nsọ, Nsọ! Gi di ebube,
Anya ndi-nmehie apugh ihu otuto-Gi;
Ọ bu nani I di nsọ: ọ digh ony’ọzọ
Zur’oke n’ike, na ihu-n’anya.

Verse 4
Nsọ, Nsọ, Nsọ! Chuku-Okike,
Ọlu-Gi dum n’igwé n’uwa geto aha-Gi.
Nsọ, Nsọ, Nsọ! Onye-ebere,
Atọ nim’Otu, Chuku di ngọzi. Amen.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Advertisements

Lets laughs small jare!!!!

A policeman was checking the assignment of his two sons. He checked the senior child’s work and flogged him. He turned to the junior child, opened his notebook and without saying a word, walked away.

The older child ask the younger one.
“U wey no sabi anytin, why papa no flog u?

The younger one replied: I put N200 inside my notebook!
U forget say papa na policeman
😁😄😃🏃🏻🏃🏻🏃🏻

Laughing things